slider repaired 3

Uszkodzenia laminatu – niewidzialne zagrożenie

Pośród licznych usterek spotykanych w praktyce serwisowej, uszkodzenia laminatu płyty głównej zajmują szczególne miejsce. Aby zdać sobie sprawę z wagi problemu, należy na wstępie zrozumieć, jak zbudowany jest laminat PCB i jak ważną rolę pełni.

Płyta główna stanowi trzon architektury komputera. Łączy ona wszystkie elementy składowe zestawu i umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych poprzez zamontowane złącza USB, HDMI, audio jack i wiele innych typów gniazd. Wszystkie sloty i sockety, w których montowane są pamięci, procesor, karty rozszerzeń, karty sieci bezprzewodowej znajdują się na płycie głównej. To na płycie znajduje się chipset, który odpowiada za poprawną komunikację wszystkich komponentów. Laminat zapewnia połączenie elektryczne wszystkich tych gniazd i układów.

Składa się z warstw tkaniny szklanej nasączonej żywicą epoksydową. Na powierzchni takiego arkusza naniesiona jest warstwa miedzi. W procesie odpowiedniego jej wytrawiania, powstaje mozaika ścieżek, którą prowadzone są sygnały, magistrale danych, linie zasilania. Na końcach ścieżek znajdują się pola lutownicze, gdzie umieszczane są układy scalone, gniazda i inne elementy, jak rezystory, kondensatory, cewki, bezpieczniki, dławiki, zwory, tranzystory, diody, w tym świecące LED i wiele innych.

Współcześnie elementy są lutowane na płycie z wykorzystaniem spoiwa bezołowiowego, dla spełnienia norm RoHS. Większość elementów umieszczona jest na powierzchni płyty. Taki typ montażu nazywa się SMT – Surface Mount Technology. Jego szczególnym typem jest montaż elementów w obudowie BGA (Ball Grid Array) – układy łączą się z płytą główną przy wykorzystaniu umieszczonych na spodzie ich obudowy kul ze stopu lutowniczego. Zapewnia to doskonałe wykorzystanie powierzchni układu poprzez znacznie większą ilość wyprowadzeń na cm2 w porównaniu do obudów z nóżkami tylko na krawędzi (QFN, TQFP). Jednocześnie budowa taka utrudnia operację montażu i demontażu układów. Aby tego dokonać, należy dysponować specjalizowanymi maszynami lutowniczymi, pozwalającymi zachować właściwy profil temperaturowy, aby wszystkie kulki dolutowały się do pól laminatu, a nie został przegrzany rdzeń układu lub sam laminat.

Obecnie produkowane płyty główne są elementami bardzo skomplikowanymi i delikatnymi. Dla zapewnienia niewielkich rozmiarów, ścieżki są bardzo cienkie i mocno upakowane. Przykładowo układ kontrolera KBC posiada z reguły 128 nóżek, a procesor intel i5-6200u 1356 kul stanowiących wyprowadzenia. Daje to pojęcie o złożoności laminatu. Aby połączyć wszystkie wyprowadzenia układów, stosowany jest laminat wielowarstwowy.

warstwy laminatu sciezki przekroj plyta glowna laptopa

Dla połączenia ścieżek biegnących różnymi warstwami laminatu, stosuje się tzw. przelotki. Są to łączniki w postaci przewodzących otworów biegnących w głąb płyty. Przelotki mogą być wykonane z użyciem różnych technologii i materiałów. Metalizacja otworów jest trwalsza, ale droższa. Użycie substancji na bazie grafitu jest tańsze, ale niesie ryzyko uszkodzeń mechanicznych w przypadku narażenia płyty na naprężenie.

Przelotki mogą być widoczne na powierzchni płyty (w postaci otworków na końcach ścieżek), lub przebiegać pomiędzy warstwami wewnątrz płyty. W drugim przypadku noszą one nazwę przelotek zagrzebanych.

Opisana budowa laminatu obrazuje, z jakim wyzwaniem mamy do czynienia podczas diagnozowania jego usterek. Uszkodzenia mogą być bardzo różne i także w rozmaity sposób objawiać swoje skutki. Tylko wieloletnie doświadczenie znajomość budowy i zasady działania płyt głównych może sprawić, że zostaną one zauważone, wykryte i w określonych przypadkach naprawione.

 

Najczęściej spotykane uszkodzenia laminatu to:

- Korozja ścieżek laminatu - uszkodzenia spowodowane ingerencją cieczy. Zalanie powoduje uszkodzenie ścieżek miedzianych w miejscach niepokrytych soldermaską (farbą ochronną). Korozję przyśpiesza pozostawienie laptopa pod napięciem (podłączony zasilacz, nie wyjęta bateria) Skutkuje to utratą połączeń elektrycznych i tym samym rozmaitymi problemami z pracą urządzenia, jak: niestabilna praca, restarty, brak obrazu, brak sieci wifi, nie uruchamianie się komputera, brak ładowania baterii. Pozostawiona bez czyszczenia płyta może ulegać dalszej korozji, przez długi czas nie dając symptomów. W przypadku kontaktu sprzętu z cieczą zalecamy dostarczenie komputera na darmową diagnozę, podczas której sprawdzimy, czy laminat miał kontakt z cieczą i zaproponujemy ewentualne czyszczenie lub naprawę PCB.

- Pęknięcia przelotek – uszkodzenie mechaniczne na skutek wygięcia płyty. Mikropęknięcia wewnątrz laminatu powstają często wówczas, gdy laptop przenoszony jest za róg obudowy i pod własnym ciężarem wygina się. Mogą powstać w transporcie, gdy laptop zostanie przygnieciony innymi przedmiotami. Zdarza się, że przelotki uszkadzają się na skutek rozszerzalności termicznej, kiedy płyta nagrzewa się i stygnie. Sytuacja taka ma miejsce przy intensywnym wykorzystywaniu laptopa do gier, zaawansowanych obliczeń, renderingu. Wtedy to obciążone elementy generują duże ilości ciepła, które nie pozostają bez wpływu na degradację laminatu. Objawem mikrouszkodzeń wewnątrz laminatu mogą być bluescreeny, niestabilna praca, nagłe wyłączanie się komputera, restarty przy nagrzaniu. Jeżeli laptop jest czuły na nacisk i wyginanie obudowy – wyłącza się podczas próby jego podniesienia lub zamykania, czy otwierania klapy, albo po mocniejszym naciśnięciu dłonią na klawiaturę – może to być znak, że połączenia prowadzone przelotkami są uszkodzone. Przy dostępności odpowiedniej dokumentacji możliwe jest potwierdzenie uszkodzenia na drodze pomiaru, jednak jest to bardzo skomplikowany i czasochłonny proces. Co więcej, nawet profesjonalny sprzęt rentgenowski nie zawsze daje stuprocentowe rezultaty. Jednakże, w oparciu o zachowanie płyty w momencie przyłożenia naprężenia można z dużą dozą prawdopodobieństwa potwierdzić usterkę przelotek. Tego typu uszkodzenie jest nienaprawialne i wiąże się z wymianą płyty. Płyta z uszkodzonymi przelotkami w przypadku próby jej naprawy poprzez lutowanie (wymiana układu BGA – GPU, most), zostaje narażona na stres termiczny mogący pogłębić uszkodzenie. Zachowanie takie stanowi potwierdzenie diagnozy mikropęknięć w laminacie.

- Pęknięcie laminatu – uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas narażenia laminatu na skrajne naprężenia. Najczęściej powstaje przy upadku, uszkodzeniu mocowania zawiasów i ich wyrwaniu, rzadziej przy wyrwaniu gniazda zasilania, gniazda słuchawkowego. Jeżeli fragment nie zawierał dużej ilości ścieżek, lub miał jedynie funkcję nośną, niekiedy możliwa jest naprawa. W przypadku przedstawionym na zdjęciu, niestety konieczna jest wymiana płyty głównej notebooka.

zlamana polamana plyta laminat mechanicznie sciezki

- ”Przekręcenie” laminatu śrubą – uszkodzenie mechaniczne powstałe w przypadku użycia do montażu obudowy lub podzespołu notebooka śruby niewłaściwej długości. Skutek zależny jest od miejsca uszkodzenia, jego głębokości i obecności napięcia. W najlepszym przypadku zostaje zarysowana soldermaska i płyta pracuje poprawnie. W innym przypadku może dojść do przecięcia ścieżek sygnałowych i tym samym utraty pewnych funkcjonalności (wifi, USB), lub przy mniejszym szczęściu – braku obrazu, nie uruchamianiu się laptopa. Jeżeli uszkodzona lub zwarta z inną zostanie ścieżka zasilająca, może dojść do spalenia laminatu w miejscu penetracji przez śrubę (co często jest nienaprawialne), lub trudnego do późniejszej diagnozy i naprawy uszkodzenia układów scalonych narażonych na niewłaściwe zasilanie.

- Wypalenie po zwarciu – uszkodzenie mechaniczne powstałe na skutek wydzielenia się nadmiernej ilości ciepła na uszkodzonym elemencie. Punktowe przegrzanie, na które długotrwale zostaje narażony laminat powoduje w pierwszej fazie odparzenie ścieżek miedzianych i ich odklejenie, dalej – zwęglenie żywicy epoksydowej (węgiel przewodzi prąd i powiększa zwarcie), wypalenie w laminacie dziury do wewnętrznych warstw, zgrzanie się wyprowadzeń układu z polem lutowniczym. Objawem tego typu uszkodzenia jest z reguły nagłe wyłączenie urządzenia i specyficzny zapach spalenizny. Pozostawienie laptopa pod napięciem (sieciowym, czy też bateryjnym), może jedynie pogłębić uszkodzenie i uniemożliwić jego naprawę. W przypadku delikatnych, płytkich zwęgleń, element można wylutować, spaleniznę wyskrobać, spaloną ścieżkę uzupełnić odcinkiem przewodu miedzianego. W przypadkach głębokiego spalenia, niekiedy niemożliwe jest usunięcie zwarcia międzywarstwowego, co kwalifikuje płytę do wymiany. Z powyższych przyczyn, zalecamy jak najszybsze wyjęcie baterii, odłączenie zasilacza i zgłoszenie się do Serwisu, jeżeli czuć spaleniznę, a komputer się nie uruchamia.

- Przegrzanie laminatu („spuchnięcie”) – uszkodzenie mechaniczne na skutek narażenia laminatu na kontakt ze zbyt wysoką temperaturą, jego zbyt szybkie nagrzanie, lub lutowanie laminatu zbyt wilgotnego. Warto wiedzieć, że laminat szklano – epoksydowy jest higroskopijny. Woda wchłonięta wewnątrz jego struktury podczas ogrzewania zmienia się w parę i nie mogąc wystarczająco szybko opuścić przestrzeni wewnątrz płyty, rozsadza jej warstwy. Widoczne to jest jako powstające z charakterystycznym trzaskiem bąble pod soldermaską.

laminat uszkodzony przegrzany bable spuchniety

Rozwarstwienie laminatu niesie ze sobą możliwość uszkodzenia przelotek, a kiedy wystąpi w miejscu lutowania układu BGA, uniemożliwia jego poprawne osadzenie. Aby uniknąć tego typu uszkodzeń, należy używać właściwych temperatur, a przed lutowaniem BGA zadbać o właściwą wilgotność płyty.


- Urwanie pól lutowniczych – usterka mechaniczna powstała z przyczyn zewnętrznych (nadmierne wygięcie płyty, narażenie lutowanego elementu na szok mechaniczny, uderzenie, użycie nadmiernej siły przy wpinaniu i wypinaniu wtyków, taśm, itd.), bądź podczas niepoprawnie przeprowadzonego lutowania.
Naprężenie w okolicy układu BGA może spowodować jego oderwanie wraz z polami lutowniczymi, które przy swojej małej powierzchni są podatne na oderwanie od płyty. W takim przypadku bardzo często objawy są analogiczne do opisanych dla uszkodzonych przelotek. Tu także przerwie ulegają linie sygnałowe lub zasilające. Także występuje reakcja na wyginanie płyty. Usterkę taką bez posiadania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego można zdiagnozować dopiero po ostrożnym i właściwie przeprowadzonym wylutowaniu układu. Jeżeli przy zachowaniu reżimów temperaturowych wskazanych przez dokumentację i właściwym roztopieniu kul cynowych, zdjęcie układu powoduje „zabranie” pól lutowniczych, świadczy to o ich wcześniejszym uszkodzeniu i oderwaniu od laminatu. W takich przypadkach naprawa rzadko jest możliwa, a komputer, który przed próbą wymiany układu wykazywał wadliwe działanie, z reguły całkiem przestaje działać.

plyta urwane pola bga grafika reballing

Opisane zjawisko dotyczy przypadku najpoważniejszego, w mniej newralgicznych punktach, gdy ścieżek i pól jest niewiele, a wyprowadzenia układu nie są ukryte pod jego obudową, z powodzeniem udaje się naprawić je przy użyciu lutowia i odcinków przewodnika miedzianego. Takie usterki jak wyrwane gniazda, oderwane z polami tranzystory, czy elementy bierne, posiadają na tyle duże kontakty, że możliwe staje się ich uzupełnienie z wykorzystaniem lupy bądź mikroskopu i precyzyjnego grotu lutownicy. Doświadczenie pokazuje, że takie naprawy – jeśli wykonane poprawnie - nie wpływają na dalszą awaryjność sprzętu.

urwane zlacze wentylator glosniki klawiatura wymiana gniazda

Oczywiście najlepiej jest unikać powodowania tego rodzaju uszkodzeń, jednak przy mnogości typów gniazd, rozwiązań mocowań dysków, klawiatur, różnych typach zatrzasków i spinek w gniazdach taśm, nie jest to łatwe. W przypadku, gdy nie czujemy się na siłach przy wymianie matrycy, klawiatury, dysku twardego, warto skorzystać z pomocy Serwisu. Diagnoza jest darmowa, a doświadczony personel gwarantuje spokój o właściwe wykonanie usługi.


Aby uniknąć uszkodzenia laminatu, należy zwracać szczególną uwagę na następujące kwestie:

- Nie nosić laptopa trzymając go za tylko jeden narożnik obudowy
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy
- Nie szarpać za wtyki umieszczone w gniazdach (zasilania, słuchawki, pendrive’y, kable USB)
- Dbać o czystość i sprawność układu chłodzenia, aby uniknąć udarów cieplnych laminatu
- Nie narażać komputera na warunki podwyższonej wilgotności i kondensacji pary
- Nie włączać komputera od razu po wniesieniu z zimnego miejsca do ciepłego
- Zawsze odłączać zasilanie i wyjmować baterię przy ingerencji wewnątrz obudowy laptopa
- Przy rozbiórce i wymianie komponentów pilnować długości śrubek
- Przy wymianie dysków, napędów optycznych, klawiatur, nie używać nadmiernej siły
- Nie używać ostrych narzędzi przy operowaniu w pobliżu powierzchni laminatu

Jeżeli w Państwa komputerze doszło już do którejś z opisywanych usterek, bądź nie chcecie jednej z nich wywołać podczas samodzielnej ingerencji, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i darmowej diagnozy. Serwis Repaired mieści się przy ul. Grójeckiej 132/1A na warszawskiej Ochocie. Jesteśmy także do dyspozycji pod nr tel 22 662 10 55.

 

e-max.it: your social media marketing partner
wymiana klawiatury w laptopie surface book
Naprawa Microsoft Surface Book 1703 - wymiana klawiaturySerwis laptopów27-01-2023

 Nie działa klawiatura w laptopie Microsoft Surface Book 1703 Laptopy i tablety serii Surface serwisujemy od dawna. Opisaliśmy już na blogu niektóre z...

Czytaj więcej ...

wymiana wentylatora laptop msi gl75
MSI GL75 - wymiana wentylatorów CPU i GPUSerwis laptopów03-10-2022

Laptop MSI GL75 - hałasuje wentylator Tematem dzisiejszego wpisu na naszym blogu będzie wymiana dwóch uszkodzonych wentylatorów w laptopie MSI GL75:...

Czytaj więcej ...

Naprawa zalanego Surface Laptop 4
Serwis Surface Laptop 4 13,5" 1950 - naprawa po zalaniuSerwis laptopów28-07-2022

 Naprawa zalanego Microsoft Surface Laptop 4 - laptop nie włącza się Ingerencja cieczy czyli potocznie mówiąc zalanie laptopa może być brzemienne w...

Czytaj więcej ...

wymiana spuchniętej baterii w surface pro 4
Microsoft Surface Pro 4 1724 - wymiana spuchniętej bateriiSerwis tabletów27-07-2022

Surface Pro 4 - puchnie bateria i odkleja się ekran Surface Pro 4 to tablet 2 w 1 od Microsoftu, który swego czasu zyskał sporą popularność. Dziś od...

Czytaj więcej ...

wymiana zawiasu surface pro 6
Microsoft Surface Pro 6 1796 - wymiana zawiasów stopkiSerwis tabletów31-05-2022

Naprawa tabletu Microsoft Surface Pro 6 - uszkodzony zawias Tablety serii Surface Pro posiadają stopkę dzięki, której można tablet postawić np. na...

Czytaj więcej ...

wymiana klawiatury w laptopie asus gl552v
Serwis Asus GL552V - wymiana uszkodzonej klawiatury w laptopieSerwis laptopów26-05-2022

Asus GL552V - laptop nie włącza się, nie działa klawiatura W ostatnich dniach mieliśmy okazję naprawiać jeden z gamingowych laptopów od Asusa -...

Czytaj więcej ...

wymiana usb w tablecie lenovo
Tablet Lenovo TAB 4 - nie łączy gniazdo usb, przerywa - wymianaSerwis tabletów24-05-2022

 Naprawa tabletu Lenovo TAB 4 - wymiana złącza micro USB Popularność tabletów na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie spadła. Wciąż jednak tablety...

Czytaj więcej ...

naprawa płyty głównej microsoft surface pro 7
Microsoft Surface Pro 7 - naprawa płyty głównej, nie włącza sięSerwis tabletów19-05-2022

Naprawa tabletu Microsoft Surface Pro 7 - nie włącza się, zapętla się na logo Surface Pro 7 to kolejny już model tabletu od Microsoftu. W stosunku...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie laptopa z kurzu
Czyszczenie z kurzu Macbooka Pro A1706 i wymiana pastySerwis laptopów16-05-2022

Czyszczenie układu chłodzenia i wymiana pasty termoprzewodzącej na procesorze w MacBooku Pro A1706 Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy powraca...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii w surface book
Microsoft Surface Book - wymiana baterii klawiaturySerwis laptopów26-03-2020

Surface Book - spuchnięta bateria klawiatury W ostatnim naszym wpisie omówiliśmy przypadek Surface Booka ze spuchniętą baterią i jej wymiany....

Czytaj więcej ...

wymiana baterii w surface book 1703
Microsoft Surface Book 1703 - spuchnięta bateria - wymianaSerwis laptopów18-03-2020

Surface Book - odkleja się ekran, wymiana baterii O puchnących bateriach w laptopach pisaliśmy na naszym blogu wielokrotnie. Do tej pory opisaliśmy...

Czytaj więcej ...

wymiana ekranu surface pro 4
Microsoft Surface Pro 4 - wymiana szyby / ekranuSerwis tabletów18-03-2020

Naprawa Surface Pro 4 - wymiana pękniętego ekranu Wymiana pękniętego ekranu w tablecie Surface Pro 4 to jedna z usług, które oferujemy w Repaired...

Czytaj więcej ...

wymiana gniazda w laptopie msi gt70
msi GT70 - wymiana gniazda, nie ładujeSerwis laptopów10-09-2019

Naprawa laptopa MSI GT70 - nie ładuje Przyczyn braku ładowania baterii w laptopie może być wiele. Najczęściej jest to uszkodzone gniazdo zasilania...

Czytaj więcej ...

naprawa asus ux303u
Asus Zenbook UX303 - naprawa zawiasówSerwis laptopów06-09-2019

Naprawa laptopa Asus Zenbook UX303U - problem z zawiasem Problemy z zawiasami w laptopach to usterka z którą spotykamy się bardzo często....

Czytaj więcej ...

Wymiana układu graficznego
Asus G73JW - wymiana układu grafiki, nie uruchamia się system.Serwis laptopów23-08-2019

Asus G73JW - wymiana układu grafiki, nie uruchamia się system Tym razem do naprawy przyjęliśmy starszy model Asusa, model G73. Klient zgłosił, że...

Czytaj więcej ...

Dysk twardy
Jak uchronić się przed utratą danych z dysku laptopaWiedza09-05-2019

Jak zapobiec utracie ważnych danych z dysku Regularnie zgłaszają się do nas Klienci szukający pomocy przy odzyskaniu utraconych danych. Często jak sami...

Czytaj więcej ...

Wymiana gniazda usb w lenovo TAB 2 A10 70L
Lenovo TAB 2 A10-70L - Wymiana złącza usb - tablet nie ładuje bateriiSerwis tabletów08-05-2019

Naprawa tabletu Lenovo TAB 2 A10-70L - wymiana uszkodzonego gniazda micro USB Uszkodzone złącze usb / ładowania to najczęstsza przyczyna problemów...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy i szybki
Lenovo Yoga 3 YT3-X50F - Wymiana szybki i matrycy w tablecieSerwis tabletów07-05-2019

Wymiana matrycy i digitizera w tablecie Lenovo Yoga 3 YT3-X50L Przeważnie podczas upadku tabletu rozbiciu ulega ekran dotykowy, potocznie nazywany...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii RTC
Wymiana baterii RTC w laptopie Toshiba Satellite C55-A-1GJSerwis laptopów11-04-2019

Wymiana baterii RTC w laptopie - Serwis laptopów Toshiba Nie każdy wie, że w laptopie oprócz głównej baterii znajduje się jeszcze jedna mała...

Czytaj więcej ...

Konserwacja układu chłodzenia
Czyszczenie laptopa Lenovo Yoga 510-15ISK - przegrzewa się, zablokowany wentylatorSerwis laptopów09-04-2019

Konserwacja układu chłodzenia w laptopie Lenovo Yoga 510-15ISK Najczęstszą przyczyną przegrzewania się laptopa jest niedrożność układu chłodzenia i zużyta...

Czytaj więcej ...

Wymiana gniazda w tablecie Samsung Note N8000
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 - wymiana gniazda ładowania - nie ładujeSerwis tabletów09-04-2019

Wymiana uszkodzonego gniazda ładowania w tablecie Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 Wymiana uszkodzonych gniazd ładowania to w serwisie laptopów...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy w laptopie Acer Aspire ES11
Acer Aspire ES 11 (ES1-131) - wymiana matrycySerwis laptopów09-04-2019

Wymiana uszkodzonej matrycy lcd w laptopie Acer Aspire ES1-131 Duża liczba uszkodzeń mechanicznych w laptopach, które trafiają do naszego serwisu to...

Czytaj więcej ...

Uszkodzone zawiasy, połamana obudowa Samsung NP530U3C
Samsung NP530U3C - uszkodzone zawiasy, obudowa - wymiana klapy matrycySerwis laptopów08-04-2019

Problem z zawiasami w laptopie Samsung NP530U3C - wymiana klapy matrycy Mechanizm otwierania i zamykania klapy w laptopie nieraz nie wytrzymuje próby...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie laptopa
HP g6-2233sw - błąd przy włączeniu - czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia Serwis laptopów05-04-2019

Oczyszczenie układu chłodzenia laptopa HP g6-2233sw - błąd przy włączeniu W każdym laptopie układ chłodzenia prędzej czy później się zabrudzi i...

Czytaj więcej ...

Wymiana układu graficznego w HP Pavilion dv6-6b60ew
HP Pavilion dv6-6b60ew - wymiana układu graficznego - laptop zawiesza sięSerwis laptopów04-04-2019

Wymiana układu grafiki w laptopie HP Pavilion dv6-6b60ew - serwis laptopów HP Warszawa Wymiana układu graficznego w laptopie to skomplikowany...

Czytaj więcej ...

Wymiana zalanej klawiatury w laptopie Lenovo Y700-15ISK
Naprawa Lenovo Y700-15ISK - wymiana zalanej klawiatury laptopaSerwis laptopów04-04-2019

Laptop Lenovo Y700-15ISK po zalaniu - wymiana klawiatury i czyszczenie Zalana klawiatura w laptopie to widok częściej przez nas spotykany niż można...

Czytaj więcej ...

Wymiana szybki Sony Xperia Z2 SGP521 SGP511
Sony Xperia Tablet Z2 SGP521 SGP511 - Wymiana pękniętego ekranu / szybki / matrycySerwis tabletów03-04-2019

Naprawa tabletu Sony Xperia Z2 SGP521 - wymiana uszkodzonego ekranu Wymiana pękniętej szybki w tablecie to usługa, którą w naszym serwisie...

Czytaj więcej ...

Oczyszczanie systemu, usuwanie wirusów Apple MacBook
Naprawa Apple MacBook Pro A1278 - oczyszczanie systemu, odwirusowanie - wyskakujące okienka, reklamy, wirusySerwis laptopów29-03-2019

Usunięcie złośliwego oprogramowania z laptopa Apple MacBook Pro A1278 - odwirusowanie systemu Usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania to jeden...

Czytaj więcej ...

Wgrywanie i aktualizacja biosu
Naprawa HP ProBook 450 G5 - wgranie BIOSu po nieudanej aktualizacjiSerwis laptopów27-03-2019

Programowanie BIOS-u w laptopie HP ProBook 450 G5 - naprawa laptopów Warszawa Oprogramowanie BIOS pełni funkcję pośredniczącą między sprzętem, a...

Czytaj więcej ...

serwis laptopów Xiaomi warszawa
Naprawa złącza baterii Xiaomi Mi Notebook Air 13 TM1613 - laptop nie działa na baterii, nie ładujeSerwis laptopów21-03-2019

Naprawa złącza baterii w laptopie Xiaomi Mi Air 13 TM1613 - serwis Warszawa Firmy Xiaomi chyba nikomu już nie trzeba przedstawiać. W trakcie...

Czytaj więcej ...

Naprawa płyty MacBooka Air A1466 po ingerencji cieczy
Apple MacBook Air A1466 - naprawa płyty głównej po zalaniu - laptop nie włącza sięSerwis laptopów19-03-2019

Serwis MacBook'a Air A1466 po zalaniu - laptop przestał się włączać Naprawa laptopów czy tabletów po ingerencji cieczy to jeden z elementów naszej...

Czytaj więcej ...

naprawa konsoli Sony Playstation 4
Sony PlayStation 4 - czyszczenie układu chłodzenia z kurzu - konsola grzeje sięKonsole15-03-2019

Konserwacja układu chłodzenia w konsoli Sony PlayStation 4 CUH-1004A Układ chłodzenia w konsoli do gier, tak jak w laptopie również wymaga okresowej...

Czytaj więcej ...

Naprawa płyty laptopa Samsung NP350V5C
Naprawa Samsung NP350V5C - wymiana chipsetu - czarny ekran, migający kursorSerwis laptopów12-03-2019

Wymiana chipsetu Intel HM76 w laptopie Samsung NP350V5C Samsung NP350V5C był swego czasu bardzo popularnym laptopem. Dziś gdy minęło od jego...

Czytaj więcej ...

Konserwacja laptopa, czyszczenie chłodzenia
Lenovo Yoga 900-13ISK - czyszczenie wentylatorów i wymiana pasty - laptop przegrzewa się i zawieszaSerwis laptopów08-03-2019

Konserwacja układu chłodzenia laptopa Lenovo Yoga 900-13ISK - czyszczenie i wymiana pasty na procesorze Laptopy wymagają okresowej konserwacji, pisaliśmy...

Czytaj więcej ...

Wymiana gniazda LAN w laptopie
Asus ROG Strix GL753V - Wymiana gniazda ethernet RJ45 w laptopieSerwis laptopów01-03-2019

Naprawa laptopa Asus ROG Strix GL753V - wymiana gniazda LAN W dobie bezprzewodowego internetu, gdy niemal w każdym gospodarstwie domowym jest sieć...

Czytaj więcej ...

Uszkodzona obudowa zawias laptop Lenovo G570
Lenovo G570 - wymiana dolnej obudowy laptopa - uszkodzona obudowa, zawiasSerwis laptopów28-02-2019

Serwis Lenovo Warszawa - wymiana dolnej  obudowy w laptopie Lenovo G570 Każdego dnia do serwisu laptopów Repaired w Warszawie przyjmujemy laptopy z...

Czytaj więcej ...

Nie włącza się system w MacBook Pro A1502
Serwis MacBook Pro A1502 - instalacja systemu - nie włącza się, znak zapytaniaSerwis laptopów20-02-2019

Instalacja systemu operacyjnego macOS Mojave w laptopie Apple MacBook Pro A1502 Apple jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw...

Czytaj więcej ...

Naprawa BIOS w laptopie
Naprawa BIOSu - programowanie BIOS w laptopie, wgrywanie BIOSu po nieudanej aktualizacjiWiedza16-02-2019

Naprawa BIOS / UEFI - programowanie BIOS w laptopie, wgrywanie BIOSu do laptopa po nieudanej aktualizacji Do poprawnej pracy komputera wymagane jest...

Czytaj więcej ...

Wymiana klawiatury laptopa Lenovo Ideapad 700-15ISK
Lenovo Ideapad 700-15ISK - wymiana klawiatury laptopaSerwis laptopów07-02-2019

Serwis laptopów Lenovo Ideapad 700-15ISK - wymiana uszkodzonej klawiatury Często Klienci przymierzając się do zakupu laptopa, pytają nas, laptopy...

Czytaj więcej ...

Wymiana pękniętego zawiasu w laptopie Lenovo ThinkPad E31-70
Lenovo ThinkPad E31-70 - Wymiana zawiasów w laptopie - pęknięty zawiasSerwis laptopów06-02-2019

Naprawa laptopa Lenovo ThinkPad E31-70 - wymiana zawiasów Całkiem niedawno, przy okazji naprawy Asusa GL753V pisaliśmy, że nie każdy problem z...

Czytaj więcej ...

Serwis laptopa Microsoft Surface 1769
Microsoft Surface Laptop 1769 - naprawa płyty głównej - nie włącza się, uszkodzony obwód zasilaniaSerwis laptopów05-02-2019

Naprawa płyty głównej - Microsoft Surface Laptop gen.1 1769 - serwis Warszawa Firma Microsoft raczej kojarzona jest z oprogramowaniem (Windows,...

Czytaj więcej ...

Wymiana klapy Asus ROG Strix GL753V
Asus ROG Strix GL753V - Wymiana klapy matrycy, uszkodzony zawiasSerwis laptopów01-02-2019

Naprawa laptopa Asus ROG Strix GL753V - wymiana obudowy Problemy z zawiasami i otwieraniem klapy matrycy nie zawsze wynikają z uszkodzenia samych...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie wentylatora w laptopie HP Folio 13-2000
Naprawa laptopa HP Folio 13-2000 - błąd "fan error" przy włączeniuSerwis laptopów31-01-2019

Serwis HP Folio 13-2000 - błąd wentylatora, laptop nie włącza się Awaria laptopa zawsze jest niemiłym zaskoczeniem. Zwłaszcza jeśli dochodzi do niej...

Czytaj więcej ...

Wymiana obudowy w laptopie Dell XPS 13 9343
Laptop Dell XPS 13 9343 - Uszkodzona obudowa (zawias) - wymianaSerwis laptopów30-01-2019

Wymiana palmrestu (górnej obudowy) w laptopie Dell XPS 13 9343 Upadek laptopa najczęściej wiąże się z uszkodzeniem jego obudowy. W parze często idzie...

Czytaj więcej ...

Wymiana klawiatury w laptopie Acer
Serwis Acer Aspire 5 A515-51G - wymiana uszkodzonej klawiaturySerwis laptopów29-01-2019

Laptop serwis - naprawa Acer Aspire 5 A515-51G - wymiana klawiatury Tak się złożyło, że laptopy marki Acer od dłuższego już czasu nie gościły na...

Czytaj więcej ...

Wymiana dysku SSD - Apple MacBook Air A1466
Serwis MacBook Air A1466 - wymiana uszkodzonego dysku SSD - nie włącza się systemSerwis laptopów23-01-2019

Naprawa laptopa Apple MacBook Air A1466 - wymiana dysku SSD Laptopy są nieodłącznym elementem naszego życia. Dla wielu osób są niezbędnym narzędziem do...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie chłodzenie w laptopie HP
HP EliteBook 8760w - Czyszczenie układu chłodzenia - laptop nagrzewa się i wyłączaSerwis laptopów21-01-2019

Konserwacja układu chłodzenia laptopa HP EliteBook 8760w - serwis HP Warszawa W serwisie laptopów Repaired, każdego dnia wykonujemy mniej lub...

Czytaj więcej ...

Laptop Apple MacBook Air A1466
Instalacja systemu macOS w Apple MacBook Air A1466 - nie ładuje się systemSerwis laptopów18-01-2019

 Instalacja systemu operacyjnego w laptopie Apple MacBook Air A1466 System operacyjny laptopa z czasem może wymagać oczyszczenia lub reinstalacji aby znów...

Czytaj więcej ...

Wymiana wentylatora w laptopie HP Pavilion dv6
Wymiana wentylatora - laptop HP Pavilion dv6-6b60ewSerwis laptopów16-01-2019

 Wymiana uszkodzonego wentylatora w laptopie HP Pavilion dv6-6b60ew - nie działa wiatrak Nawet jeśli bardzo dbamy o swój laptop, z czasem może...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii Applel MacBook Pro
Wymiana baterii w MacBook Pro A1286 - serwis AppleSerwis laptopów15-01-2019

Naprawa Apple MacBook Pro A1286 - wymiana uszkodzonej baterii Wymiana spuchniętej baterii w MacBook Pro A1286 to już kolejna naprawa tego typu...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy w laptopie
Wymiana matrycy LCD - laptop Dell Inspiron 3537Serwis laptopów11-01-2019

Serwis laptopa Dell Inspiron 3537 - wymiana rozbitej matrycy LCD Nawet jeśli bardzo dbamy o swój laptop, może może dojść do jego awarii. Wystarczy...

Czytaj więcej ...

Sony Vaio SVT1122S9EB
Reinstalacja systemu Windows w Sony Vaio SVT1122S9EB - naprawa Sony VaioSerwis laptopów10-01-2019

Instalacja systemu operacyjnego Windows 8.1 w laptopie Sony Vaio SVT1122S9EB - serwis Sony Instalacja systemu operacyjnego to jedna z najczęściej...

Czytaj więcej ...

Laptop Lenovo T430s nie ładuje - naprawa
Wymiana gniazda ładowania - laptop Lenovo ThinkPad T430s - uszkodzone gniazdo zasilaniaSerwis laptopów04-01-2019

 Wymiana gniazda zasilania w laptopie Lenovo ThinkPad T430s - serwis Lenovo Lenovo Thinkpad serii T430s to laptop nawiązujący swym wyglądem i budową do...

Czytaj więcej ...

Laptop Sony Vaio SVF15
Naprawa laptopa Sony Vaio SVF152A29 - instalacja systemu Windows 10Serwis laptopów03-01-2019

Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 w laptopie Sony Vaio SVF152A29 Laptop Sony Vaio Fit SVF15 (a dokładniej SVF152A29M) to jeden z ostatnich...

Czytaj więcej ...

Wymiana obudowy laptopa
Wymiana matrycy i klapy - laptop Lenovo ideapad 700Serwis laptopów03-01-2019

Naprawa laptopa Lenovo ideapad 700 - uszkodzona matryca lcd i klapa matrycy Laptop Lenovo IdeaPad 700 to częsty gość serwisu Repaired. Wynika to...

Czytaj więcej ...

Naprawa msi MS-AAA7
Wymiana procesora w komputerze All in One msi MS-AAA7 - brak obrazuInny sprzęt03-01-2019

 Naprawa komputera AiO msi MS-AAA7 - czarny ekran, brak obrazu Gdy komputer nie wyświetla obrazu, nie zawsze mamy do czynienia z uszkodzoną matrycą, czy...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie z kurzu Lenovo
Konserwacja układu chłodzenia w Lenovo IdeaCentre 300-23ISUInny sprzęt28-12-2018

 Czyszczenie z kurzu układu chłodzenia - komputer All in One Lenovo IdeaCentre 300-23ISU W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy większą ilość komputerów AiO,...

Czytaj więcej ...

pęknięty digitizer
Naprawa tabletu Lenovo TAB 2 A10-70L - wymiana digitizera i złącza usbSerwis tabletów28-12-2018

 Wymiana ekranu dotykowego i gniazda usb w tablecie Lenovo TAB 2 A10-70L Przysłowie mówi, że nieszczęścia chodzą parami. Z dosłowną realizacją tego...

Czytaj więcej ...

wymiana matrycy
Serwis laptopa Lenovo ideapad 110-15 - uszkodzona matryca lcd - wymianaSerwis laptopów27-12-2018

 Wymiana matrycy lcd - laptop Lenovo ideapad 110-15 - rozbity ekran Lenovo ideapad serii 100 to atrakcyjne cenowo laptopy do codziennego użytku. Minusem...

Czytaj więcej ...

Stawianie systemu windows na nowo w laptopie
Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 - laptop HP 15-ac013nw - postawienie systemu od nowaSerwis laptopów27-12-2018

Laptop HP 15-ac013nw - Instalacja systemu Windows 10  - serwis laptopów HP  W serwisie laptopów Rapaired oferujemy bezpłatną diagnozę usterki i wycenę...

Czytaj więcej ...

Wymiana karty graficznej
Wymiana karty graficznej w komputerze Asrock VisionX 420D - brak obrazu na monitorzeInny sprzęt20-12-2018

Wymiana uszkodzonej grafiki w Asrock VisionX 420D - serwis komputerowy Awaria układu graficznego to usterka, która może wystąpić w każdym laptopie czy...

Czytaj więcej ...

Wymiana uszkodzonego dysku hdd na ssd
Naprawa laptopa Acer VN7-591G - wymiana dysku twardego na dysk SSD - uszkodzony dysk, nie włącza się system WindowsSerwis laptopów14-12-2018

Wymiana uszkodzonego dysku twardego na dysk SSD - Naprawa laptopów Acer Dyski SSD zadomowiły się już w laptopach na dobre. Coraz częściej producenci laptopów...

Czytaj więcej ...

Formatowanie i instalacja systemu w Apple Mac mini
Serwis Apple Mac mini A1347 - instalacja systemu operacyjnego macOS - komputer działa wolnoInny sprzęt14-12-2018

Formatowanie dysku i instalacja systemu operacyjnego w Mac mini A1347 - serwis Apple Warszawa Pierwsza wersja Maca mini od Apple miała swą premierę...

Czytaj więcej ...

Naprawa obwodu podświetlenia na płycie głównej laptopa Lenovo
Naprawa płyty głównej laptopa Lenovo ideapad 700-15ISK - brak podświetlenia matrycySerwis laptopów13-12-2018

Naprawa obwodu podświetlenia na płycie głównej w laptopie Lenovo ideapad 700-15ISK Obwód podświetlenia to część obwodu zasilania i sterowania...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy
Serwis HP Probook 450 G3 - wymiana matrycy - paski, rozlany obrazSerwis laptopów13-12-2018

 Naprawa notebooka HP Probook 450 G3 - wymiana rozbitej matrycy lcd W serwisie laptopów Repaired spotykamy się z uszkodzeniami mechanicznymi matryc...

Czytaj więcej ...

Naprawa laptopa po zalaniu
Czyszczenie i naprawa zalanego laptop Lenovo ideapad y700-15ISK - korozja na płycie głównej, brak obrazuSerwis laptopów12-12-2018

Serwis laptopa Lenovo ideapad Y700-15ISK po ingerencji cieczy - naprawa laptopów Warszawa Zalanie laptopa często utożsamiane jest z wylaniem dużej...

Czytaj więcej ...

Konserwacja laptopa Lenovo Y70-70 serwis laptopów Warszawa
Czyszczenie układu chłodzenia z wymianą pasty na procesorze - notebook Lenovo Y70-70 Touch - laptop przegrzewa się i wyłączaSerwis laptopów12-12-2018

 Konserwacja układu chłodzenia w laptopie Lenovo Y70-70 Touch - serwis laptopów Warszawa Czyszczenie układu chłodzenia laptopa to usługa, która jest...

Czytaj więcej ...

Naprawa obwodu zasilania na płycie głównej
Serwis Lenovo Y700-15ISK - Naprawa obwodu zasilania na płycie głównej - nie można włączyć laptopa, nie ładuje bateriiSerwis laptopów11-12-2018

Naprawa płyty głównej w notebooku Lenovo Y700-15ISK - serwis laptopów Warszawa Masz problem z włączeniem laptopa? To może być uszkodzenie obwodu...

Czytaj więcej ...

Naprawa płyty głównej w tablecie Lenovo
Naprawa płyty głównej - tablet Lenovo A10-70L - nie włącza się, nagrzewa, nie ładuje, Serwis tabletów11-12-2018

Serwis tabletów Lenovo A10-70L - naprawa płyty głównej Tablet Lenovo Tab 2 A10-70L to urządzenie bardzo popularne pośród użytkowników w naszym...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy
Wymiana matrycy - notebook Lenovo Thinkpad X230 - niewłaściwe wyświetlanie, pionowe pasy na matrycySerwis laptopów10-12-2018

Wymiana matrycy w laptopie Lenovo Thinkpad X230 - naprawa laptopów Warszawa Twój laptop wyświetla pionowe pasy? To może być uszkodzona matryca LCD....

Czytaj więcej ...

Wymiana obudowy w laptopie Lenovo
Serwis Lenovo Y700-15ISK - wymiana obudowy i taśmy matrycy - uszkodzona klapa matrycy, brak obrazuSerwis laptopów10-12-2018

Wymiana klapy i taśmy matrycy w laptopie Lenovo Y700-15ISK - serwis laptopów Warszawa Problem z otwieraniem klapy matrycy? To niekoniecznie wina...

Czytaj więcej ...

Wymiana HDD na SSD w serwisie laptopów Repaiered Warszawa Ochota
Wymiana dysku HDD na SSD - Serwis laptopa Lenovo G50-45Serwis laptopów07-12-2018

Montaż dysku SSD w laptopie Lenovo G50-45 - serwis laptopa Wymiana dysku talerzowego na dysk SSD to naszym zdaniem najlepsza inwestycja w rozbudowę...

Czytaj więcej ...

Wymiana rozbudowa pamięci RAM w laptopie
Naprawa laptopów - wymiana uszkodzonej pamięci RAM w Lenovo Ideapad 110 - blue screenSerwis laptopów07-12-2018

Wymiana kości RAM w Lenovo Ideapad 110 - laptop serwis Warszawa Uszkodzony moduł (kość) RAM to rzadka usterka. Współczesne moduły pamięci pracują...

Czytaj więcej ...

Wymiana dysku twardego - naprawa laptopów Warszawa
Wymiana dysku twardego w laptopie Dell Latitude E5540 - laptop działa wolno, zawiesza się, blue srceenySerwis laptopów07-12-2018

Naprawa laptopów Dell - uszkodzony dysk twardy (HDD) Czasem pomimo naszych największych starań i ostrożności, na ekranie laptopa pojawia się...

Czytaj więcej ...

Naprawa płyty Apple MacBook - serwis Warszawa
Serwis laptopów Apple - Naprawa płyty głównej MacBook Pro 13 A1502 - nie można włączyć laptopa, nie reaguje na włącznikSerwis laptopów06-12-2018

Naprawa płyty głównej w laptopie Apple MacBook Pro 13 - serwis laptopów Warszawa Często zdarza się, że komputer bez wyraźnej przyczyny przestaje...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie wiatraka w laptopie Sony Vaio VPCF11
Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia w notebooku Sony Vaio VPCF11 - laptop przegrzewa sięSerwis laptopów06-12-2018

Naprawa laptopów Sony Vaio - czyszczenie i wymiana pasty w Sony VPCF11 Serwis Laptopów Repaired przyjął w ostatnim czasie do diagnozy laptop Sony...

Czytaj więcej ...

Wymiana grafiki Apple Mac mini A1347 - serwis komputerów warszawa
Naprawa komputerów Apple Mac mini A1347 - wymiana układu graficznego - brak obrazu, paski, artefaktyInny sprzęt01-12-2018

Wymiana grafiki w Apple Mac mini A1347 - serwis komputerów Warszawa Apple Mac Mini to komputer niezwykły. Niewielkie "pudełeczko" mieści w sobie...

Czytaj więcej ...

Naprawa laptopów Lenovo - wymiana gniazda ładowania
Serwis laptopów Lenovo ideapad 100-15IBD - wymiana gniazda zasilania - nie ładuje, nie włącza się, wyłamane gniazdkoSerwis laptopów01-12-2018

Wymiana gniazda ładowania w notebooku Lenovo ideapad 100-15IBD - naprawa laptopów Warszawa Lenovo ideapad 100-15IBD to popularny notebook, który w...

Czytaj więcej ...

Naprawa laptopów Warszawa - serwis Asus UX303L
Wymiana klapy matrycy w Asus UX303L - pęknięta obudowa, wyłamane zawiasySerwis laptopów30-11-2018

Serwis laptopów Asus - wymiana obudowy w notebooku Asus UX303L Wyłamane zawiasy z klapy matrycy w laptopie Asus UX303L to kolejny dowód na to, że...

Czytaj więcej ...

Serwis tabletów Lenovo Warszawa
Naprawa Lenovo Yoga Tablet 2 Pro-1380F - tablet nie włącza się, wymiana taśmySerwis tabletów29-11-2018

Serwis Lenovo - naprawa tabletu Lenovo Yoga Tablet 2 Pro-1380F Pisaliśmy już kilkukrotnie na naszym blogu o naprawach tabletów Lenovo serii Yoga....

Czytaj więcej ...

Wymiana uszkodzonej baterii laptop Apple MacBook Air A1370 serwis Apple
Naprawa laptopa Apple MacBook Air A1370 - wymiana zużytej bateriiSerwis laptopów28-11-2018

Wymiana uszkodzonej baterii w MacBook Air A1370 - serwis Apple Coraz częściej producenci laptopów decydują się na zamontowanie baterii wewnątrz...

Czytaj więcej ...

Uszkodzona obudowa, wyłamany zawias - laptop HP g6-2000
Wymiana połamanej obudowy - laptop HP g6-2000Serwis laptopów26-11-2018

Wymiana dolnej obudowy w laptopie HP g6-2000 Połamana obudowa i wyłamane zawiasy to kolejna usterka z którą spotykamy się bardzo często przy...

Czytaj więcej ...

Naprawa laptopa Asus R556L Warszawa
Serwis laptopa Asus R556L - brak dźwiękuSerwis laptopów08-11-2018

Problem z audio w laptopie Asus R556L Niekiedy zdarza się, że laptopy, pomimo że z założenia mobilne, nie lubią być przenoszone. Z takim przypadkiem mieliśmy...

Czytaj więcej ...

rozbita matryca w tablecie Lenovo Yoga YT3-X50L
Serwis tabletu Lenovo Yoga 3 YT3-X50L - pęknięta matrycaSerwis tabletów08-11-2018

Wymiana matrycy w tablecie Lenovo Yoga 3 YT3-X50L Pęknięta matryca to druga co do popularności po wyrwanym gnieździe USB usterka tabletów. Tym razem...

Czytaj więcej ...

Test zalanej klawiatury
Wymiana klawiatury w laptopie Asus X550V - naprawa po zalaniuSerwis laptopów07-11-2018

Laptop serwis - naprawa Asus X550V - wymiana klawiatury Nie wszystkie klawisze działają? Pojawiają się niewłaściwe litery? Znaki wpisują się same?...

Czytaj więcej ...

Tablet Alcatel OneTouch Pixi 8070 naprawa
Tablet Alcatel OneTouch Pixi 8070 nie ładuje - wymiana złącza micro usbSerwis tabletów05-11-2018

Tablet serwis - naprawa Alcatel OneTouch Pixi 8070 Najczęściej spotykanym problemem związanym z tabletami jest uszkodzenie gniazda ładowania (USB)....

Czytaj więcej ...

Wymiana gniazda zasilania, laptop XPS 15 9550 - serwis warszawa
Naprawa notebooka Dell XPS 15 9550 - nie ładuje, uszkodzone gniazdo ładowaniaSerwis laptopów30-10-2018

Wymiana uszkodzonego gniazda zasilania w laptopie Dell XPS 15 9550 Zepsute gniazdo ładowania w laptopie to nie jest usterka z naprawą której możemy...

Czytaj więcej ...

Rozbity ekran dotykowy - Apple iPad 4
Naprawa Apple iPad 4 A1460 - wymiana rozbitego digitizeraSerwis tabletów29-10-2018

Wymiana ekranu dotykowego w Apple iPad 4 W serwisie laptopów Repaired naprawiamy również sprzęt marki Apple: iPad, MacBook, Mac mini, iMac....

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy w laptopie Asus UX501
Wymiana matrycy LCD w Asus ZenBook Pro UX501VSerwis laptopów19-10-2018

Wymiana uszkodzonej matrycy LCD w laptopie Asus UX501V Nasi technicy każdego dnia spotykają się z uszkodzeniami mechanicznymi w laptopach....

Czytaj więcej ...

Czyszczenie z kurzu Apple iMac 27 A1419
Czyszczenie i konserwacja Apple iMac 27" A1419 (late 2013)Inny sprzęt19-10-2018

Czyszczenie z kurzu Apple iMac 27" A1419 (late 2013) Apple iMac 27 to desktop typu All-in-One (AiO). Sprzęt został dostarczony do naszego centrum...

Czytaj więcej ...

Spuchnięta bateria Asus R556L wymiana
Spuchnięta bateria w laptopie Asus R556L - wymiana baterii na nową.Serwis laptopów19-10-2018

Wymiana uszkodzonej baterii w Asus R556L Kolejny przypadek laptopa ze "spuchniętą" baterią wewnętrzną - Asus R556L. To już kolejny, po opisywanym...

Czytaj więcej ...

Konserwacja układu chłodzenia w laptopie Asus R500V
Czyszczenie z kurzu laptopa Asus R500VSerwis laptopów19-10-2018

Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia laptopa Asus R500V Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia to czynność, której okresowo powinien być...

Czytaj więcej ...

Dualboot - Linux i Windows w Sony Vaio VPCCA
Linux i Windows na jednym laptopie - to możliwe.Serwis laptopów18-10-2018

Dualboot czyli dwa systemy na jednym laptopie Możliwość uruchomienia wielu systemów na jednym komputerze to wspaniałe udogodnienie dla użytkownika....

Czytaj więcej ...

Kamera internetowa
Negatywne skutki zasłaniania kamerki internetowejWiedza17-10-2018

Negatywne skutki zasłaniania kamerki internetowej Do naprawy w serwisie Repaired trafił laptop Lenovo ThinkPad E560. Zgłoszona usterka była zupełnie inna -...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii tablet Samsung SM-P600
Wymiana baterii w tablecie Samsung Galaxy Note 10.1 2014 SM-P600Serwis tabletów17-10-2018

Naprawa tabletu Samsung SM-P600 - wymiana baterii W ciągu ostatnich kilku lat rynek tabletów szybko rósł w siłę, co chwilę serwując nowe modele z...

Czytaj więcej ...

Ułamane złącze klawiatury Lenovo - naprawa
Uszkodzone złącze klawiatury na płycie głównej w laptopie Lenovo G500Serwis laptopów12-10-2018

Wymiana złącza klawiatury w notebook'u Lenovo G500 - nie działa klawiatura Do naprawy otrzymaliśmy laptop Lenovo G500, w którym po wykonanym przez...

Czytaj więcej ...

Wymiana układu graficznego - serwis Warszawa
Wymiana układu graficznego w HP dv7-4015ew - brak obrazu, laptop nie włącza sięSerwis laptopów12-10-2018

Wymiana chipsetu w laptopie HP dv7-4015ew Wymiana  układu graficznego w laptopie to jedna z częstszych napraw płyty głównych jakie wykonujemy. Z...

Czytaj więcej ...

Wymiana klawiatury w notebooku Lenovo Y520 - serwis laptopów Warszawa
Wymiana klawiatury w notebooku Lenovo Legion Y520-15IKBA - wpisują się losowe znakiSerwis laptopów10-10-2018

Nie działa klawiatura w laptopie Lenovo Legion Y520-15IKBA - wymiana W niektórych modelach laptopów wymiana klawiatury jest bardziej skomplikowana...

Czytaj więcej ...

Wymiana złącza baterii w Lenovo Yoga 2-1050L - serwis tabletów
Naprawa złącza baterii w Lenovo Yoga Tablet 2-1050LSerwis tabletów08-10-2018

Serwis tabletu Lenovo Yoga 2-1050L po upadku Tablet Lenovo Yoga 2-1050L to druga generacja bardzo udanego i popularnego tabletu Lenovo Yoga 10...

Czytaj więcej ...

Serwis Asus Warszawa
Asus PRO5AV z jonizatorem powietrzaSerwis laptopów05-10-2018

Notebook Asus PRO5AV - serwis Warszawa Asus PRO5AV to pierwszy i jak dotąd jedyny laptop wyposażony w jonizator powietrza, który mieliśmy...

Czytaj więcej ...

Luźne gniazdo zasilania Sony Vaio
Wymiana gniazda ładowania w laptopach Sony VaioSerwis laptopów04-10-2018

Naprawa laptopa Sony Vaio - wymiana gniazda zasilania Dziś na tapecie dwa laptopy Sony Vaio z identyczną usterką. Laptop przerywa ładowanie przy...

Czytaj więcej ...

Serwis Sony Vaio Warszawa
Jak ustrzec się uszkodzenia obudowy w swoim laptopieWiedza09-08-2018

Możliwe szkodzenia obudowy laptopa - nieprawidłowy montaż Niejednokrotnie w naszej karierze serwisowej spotykaliśmy się z uszkodzonymi laptopami po...

Czytaj więcej ...

Instalacja systemu Windows w tablecie
Nie włącza się system Windows w tablecie - instalacja systemu.Serwis tabletów09-08-2018

Reinstalacja systemu operacyjnego Windows - Tablet Asus T100H System operacyjny Windows zadomowił się już w tabletach na dobre. Obecnie tablety nie...

Czytaj więcej ...

Serwis tabletu Lenovo Yoga 3 YT3-X50L
Naprawa przycisku włączania - Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X50LSerwis tabletów20-07-2018

Uszkodzony włącznik, tablet nie włącza się - Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X50L Wadliwy przycisk włączania w tablecie to rzecz z pozoru błaha jednak...

Czytaj więcej ...

Spuchnięta bateria - serwis Asus
Wymiana baterii - laptop Asus R556LSerwis laptopów20-07-2018

Spuchnięta bateria w laptopie Asus R556L - wymiana Ogniwa w bateriach laptopowych zużywają się i z czasem tracą swoje parametry. Objawami zużycia...

Czytaj więcej ...

Wymiana klawiatury - serwis Apple MacBook
Wymiana klawiatury w Apple MacBook Air, MacBook ProSerwis laptopów13-07-2018

Naprawa Apple MacBook Air, MacBook Pro - wymiana klawiatury Nowsze modele laptopów Apple Macbook Pro np A1398 i Macbook Air np. A1466 posiadają...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy - serwis laptopów
Wymiana pękniętej matrycy w laptopie Asus N580VSerwis laptopów11-07-2018

Wymiana matrycy w laptopie Asus N580V Rozbita matryca w laptopie to zawsze kłopot dla użytkownika danego sprzętu. W przypadku potrzeby dostępu do...

Czytaj więcej ...

Naprawa laptopa po zalaniu
Naprawa Sony Vaio SVF15 - wymiana uszkodzonej klawiatury po zalaniuSerwis laptopów10-07-2018

Wymiana klawiatury w laptopie Sony Vaio SVF15 Dziś na warsztacie jeden z ostatnich modeli Sony Vaio – SVF15. Częsty bywalec serwisu w związku z...

Czytaj więcej ...

Co robić po zalaniu laptopa
Zalany laptop - Co robić?Wiedza20-06-2018

Jak postępować w przypadku zalania laptopa W kilku punktach postaraliśmy się streścić co należy zrobić w przypadku zalania laptopa aby maksymalnie...

Czytaj więcej ...

Brak internetu
Dlaczego nie działa internet? - PrzyczynyWiedza14-06-2018

Brak połączenia z internetem Wielu z nas spotkało się z przypadkiem, gdy po instalacji programu, aktualizacji systemu, przeglądaniu internetu czy...

Czytaj więcej ...

Serwis Lenovo Warszawa
Kalibrator kolorów X-Rite Pantone w Lenovo W530Serwis laptopów16-05-2018

Wbudowany kalibrator kolorów w laptopie Lenovo Całkiem niedawno w naszym serwisie mieliśmy przyjemność naprawiać laptop Lenovo W530. Usterka była...

Czytaj więcej ...

Matryca TN i IPS - porównanie
Matryca IPS a TN - czy warto dopłacić?Wiedza07-05-2018

Różnice w matrycach IPS i TN Cechą charakterystyczną laptopów jest integracja jednostki centralnej i urządzeń wejścia – wyjścia (w tym monitora) w...

Czytaj więcej ...

Wymiana gniazda zasilania - serwis laptopów
Wymiana gniazda zasilania w laptopie Asus X53SSerwis laptopów26-04-2018

Naprawa laptopa Asus X53S - wymiana gniazda ładowania Uszkodzenia gniazda zasilania w laptopie lub tablecie to kolejna usterka, z którą spotykamy...

Czytaj więcej ...

Serwis Acer Warszawa
Acer Aspire 9920G - potwór wśród laptopówSerwis laptopów24-04-2018

Przegrzewający się laptop Acer Aspire 9920G "Kiedyś to były laptopy" można usłyszeć co jakiś czas z ust naszych klientów. I chociaż w tym...

Czytaj więcej ...

Dysk SSD Kingston 512GB
Czy warto wymienić dysk twardy na dysk SSD?Wiedza18-04-2018

Wymiana dysku HDD na SSD Dysk SSD (Solid State Drive) to nieulotny nośnik danych o dużej pojemności, będący następcą dysków talerzowych. Choć cena...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii w laptopie
Dlaczego mój laptop pracuje krótko na baterii?Wiedza18-04-2018

Przyczyny krótkiej pracy laptopa na zasilaniu bateryjnym Tym, co wyróżnia laptopy spośród komputerów osobistych jest możliwość pracy na baterii, bez...

Czytaj więcej ...

Wymiana matrycy w laptopie
Wymiana matrycy lcd w laptopie Samsung NP350Serwis laptopów20-12-2017

Naprawa notebooka Samsung NP350V5C - wymiana zbitej matrycy Matryca LCD czyli wyświetlacz ciekłokrystaliczny, bardzo delikatny element budowy...

Czytaj więcej ...

Wymiana układu grafiki - laptop Dell Inspiron N5010
Wymiana chipsetu w laptopie Dell Inspiron N5010Serwis laptopów20-12-2017

Uszkodzony układ graficzny w laptopie Dell Inspiron N5010 Dell Inspiron 15 N5010 to popularny model laptopa, który produkowany był w różnych...

Czytaj więcej ...

Ekspresowa naprawa laptopa
Usługa ekspres - jeszcze szybsza naprawa laptopa / tabletuInformacje13-12-2017

Ekspresowe naprawy w serwisie laptopów Repaired Zdajemy sobie sobie sprawę, że komputery i tablety stały się nieodłącznym elementem naszego życia,...

Czytaj więcej ...

Wymiana klawiatury - serwis laptopów
Wymiana klawiatury w laptopie HP 255 G4Serwis laptopów30-11-2017

Naprawa laptopa HP 255 G4 - zalana klawiatura Tytułowy laptop HP 255 G4 został niedawno dostarczony do naszego serwisu po zalaniu klawiatury colą....

Czytaj więcej ...

Wymiana zawiasów w Asus K501LX
Wymiana zawiasów i obudowy w laptopie Asus K501LXSerwis laptopów06-11-2017

Uszkodzony zawias i klapa matrycy w laptopie Asus K501LX W czasie kilkuletniego użytkowania laptopa klapa matrycy jest otwierana i zamykana...

Czytaj więcej ...

Rozbita matryca w laptopie
Matryca lcd na Halloween :)Serwis laptopów30-10-2017

Rozbita matryca lcd w laptopie Toshiba Satellite w iście krwawym kolorze, idealnie wpisuje się w nadchodzące święto Halloween 2017. Przypadek? Nie...

Czytaj więcej ...

Zatkany układ chłodzenia laptopa
A jak wygląda układ chłodzenia w Twoim laptopie?Wiedza21-10-2017

Zatkany układ chłodzenia Tak właśnie wygląda zaniedbany układ chłodzenia w laptopie. Całkowicie zatkana kratka radiatora i warstwa kurzu na...

Czytaj więcej ...

Tablet zablokowany hasłem
Usunięcie hasła z tabletuSerwis tabletów06-10-2017

Tablet zablokowany hasłem Jeśli chcemy uchronić nasz laptop lub tablet przed nieautoryzowanym dostępem dobrym rozwiązaniem będzie ustawienie hasła...

Czytaj więcej ...

Czyszczenie wentylatora w MacBook Pro
Czyszczenie z kurzu laptopa Apple MacBook Pro A1398Serwis laptopów27-09-2017

Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia w Apple MacBook Pro Układ chłodzenia laptopa wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Wentylatory...

Czytaj więcej ...

Błąd po aktualizacji systemu Windows
Niepowodzenie aktualizacji Windows 10 Acer E5-511 - reinstalacja systemuSerwis laptopów07-09-2017

Błąd aktualizacji systemu Windows 10 Co jakiś czas zgłaszają się do nas klienci z nieuruchamiającym się systemem po nieudanej automatycznej...

Czytaj więcej ...

Wymiana ekranu w tablecie Asus T100TA
Wymiana ekranu dotykowego w Asus T100TASerwis tabletów07-08-2017

Naprawa tabletu Asus T100TA po upadku Asus T100TA nadal jest popularnym tabletem pomimo, że jego premiera miała miejsce już trzy lata temu. Model...

Czytaj więcej ...

Naprawa zalanego laptopa HP 250 G3
Naprawa po zalaniu laptopa HP 250 G3Serwis laptopów14-07-2017

Naprawa płyty głównej HP 250 G3 po zalaniu - laptop nie włącza się Jak powszechnie wiadomo, woda jest wrogiem wszelkiej elektroniki. Wraz z...

Czytaj więcej ...

Wirus szyfrujący pliki na konputerze
Uwaga na ataki wirusa PetyaWiedza29-06-2017

Atak wirusa szyfrującego Petya Wirus Petya jest to kolejny wirus z rodziny ransomware o których działaniu pisaliśmy już wcześniej TUTAJ. W skrócie,...

Czytaj więcej ...

Wymiana złącza micro usb
Naprawa Routera MikroTik - wymiana gniazda micro usbInny sprzęt23-06-2017

Router MikroTik CRS109-8G-12-1S-RM – typowa usterka w nietypowym urządzeniu Jako serwis specjalizujący się w naprawie laptopów i tabletów, z dużym...

Czytaj więcej ...

Gniazdo micro usb
Gniazdo micro USB 2.0 – czemu 5, a nie 4 piny?Wiedza23-06-2017

Gniazdo micro USB 2.0 Specyfikacja standardu USB została ogłoszona w 1998 roku. Od czasu wdrożenia interfejsu w komputerach osobistych, USB rozwija...

Czytaj więcej ...

Czy serwis kasuje dane podczas naprawy
Czy stracę swoje dane podczas naprawy?Informacje09-06-2017

Czy serwis kasuje dane podczas naprawy? Pytanie to pada bardzo często z ust naszych Klientów. Odpowiedź nie jest taka oczywista bo brzmi: To zależy. A...

Czytaj więcej ...

Taśma matrycy
Jakie błędy można popełnić przy naprawie laptopa?Wiedza02-06-2017

Najczęstsze błędy popełniane podczas napraw laptopów Naprawa laptopa to proces skomplikowany i wymagający wiedzy fachowej. Nawet najprostsze z...

Czytaj więcej ...

System S.M.A.R.T. - błędy dysku twardego
S.M.A.R.T. - sprytny system monitorowania dysku twardegoWiedza02-06-2017

S.M.A.R.T. - strażnik danych Mechanizm S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysing and Reporting Technology) jest domyślnie włączony w większości...

Czytaj więcej ...

Uszkodzone pola lutownicze na płycie głównej laptopa
Uszkodzenia laminatu płyty głównej laptopaWiedza01-06-2017

Uszkodzenia laminatu – niewidzialne zagrożenie Pośród licznych usterek spotykanych w praktyce serwisowej, uszkodzenia laminatu płyty głównej zajmują...

Czytaj więcej ...

Kość pamięci RAM
Rodzaje pamięci RAM stosowane w notebookachWiedza31-05-2017

Pamięć operacyjna RAM - co warto wiedzieć? Pamięć RAM (Random Access Memory) to podstawowy element architektury komputera. Jest to pamięć o dostępie...

Czytaj więcej ...

Gniazdo słuchawkowe - serwis wymiana
Nie działa gniazdo słuchawek w laptopie - objawy i naprawaWiedza31-05-2017

Gniazdo słuchawkowe – nie takie proste, na jakie wygląda Elementem, który często ulega uszkodzeniu w trakcie eksploatacji laptopa jest gniazdo...

Czytaj więcej ...

Pęknięta matryca w laptopie
Jak ułatwić wstępną diagnozę laptopa/tabletuWiedza30-05-2017

Wstępna diagnoza uszkodzenia Mając na względzie zapewnienie Państwu jak najlepszego wsparcia i rzetelnej diagnozy, stworzyliśmy poniższą listę...

Czytaj więcej ...

Zawirusowany system
Uwaga na Wirus Policyjny Ukash!Wiedza29-05-2017

Popularny wirus z kategorii ransomware - Wirus Policyjny Ukash Pośród najczęściej spotykanych wirusów, widowiskowością wyróżnia się tytułowy twór z...

Czytaj więcej ...

Touchpad MacBook
Touchpad - zasada działania i możliwe awarieWiedza29-05-2017

Jak działa touchpad? Pośród urządzeń umożliwiających kontrolę kursora w laptopach najpopularniejszy obecnie jest touchpad. Jest to urządzenie...

Czytaj więcej ...

Wirus ransomware - kryptowirus
Ransomware czyli wirusy szyfrujące - co robić w przypadku ataku wirusaWiedza29-05-2017

Oprogramowanie ransomware – wirusy szyfrujące pliki W ostatnich latach pojawił się nowy typ ataku na użytkowników komputera – kryptowirusy. Swoją...

Czytaj więcej ...

Zalana klawiatura w laptopie
Mycie zalanej klawiatury - dlaczego tego nie robićWiedza29-05-2017

Dlaczego czyszczenie klawiatury po zalaniu nie ma sensu Nawet najostrożniejszym z nas zdarza się wylać odrobinę napoju. Jak na złość, bywa także, że...

Czytaj więcej ...

Uruchamianie komputera
Co się dzieje po naciśnięciu włącznika?Wiedza29-05-2017

Sekwencja uruchomieniowa komputera Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, co się dzieje po naciśnięciu przycisku „POWER” Waszego laptopa? W...

Czytaj więcej ...

Naprawa obwodu zasilania na płycie głównej
Awaria obwodu zasilania laptopa - możliwe usterki i ich objawyWiedza25-05-2017

Obwód zasilania - działanie i możliwe usterki Płyta główna to jeden z kluczowych elementów komputera – nie ważne, czy jest to komputer stacjonarny,...

Czytaj więcej ...

Wymiana baterii RTC
Usterka obwodu RTC / CMOS - objawy i naprawaWiedza24-05-2017

Obwód RTC / CMOS W życiu każdego z nas może zdarzyć się sytuacja, kiedy komputer przywita nas komunikatem CMOS Checksum Error, przeglądarka...

Czytaj więcej ...

Obwód podświetlenia matrycy lcd w laptopie
Jak działa obwód podświetlenia matrycy w laptopieWiedza24-05-2017

Obwód podświetlenia matrycy - opis działania i możliwe usterki Konstrukcja współczesnych wyświetlaczy LCD sprawia, że do działania wymagają...

Czytaj więcej ...

Wadliwe układy Nvidia
Wada fabryczna układów graficznych NvidiaWiedza23-12-2016

Wada fabryczna układów graficznych Nvidia Nvidia to zasłużony producent układów graficznych, obecny na rynku od 1993 roku. Chipy produkowane przez...

Czytaj więcej ...

Jak dopasować zasilacz do laptopa
Jak dobrać zasilacz do laptopaWiedza21-12-2016

Jak dobrać zasilacz do laptopa Zasilacze dość często ulegają przeróżnym uszkodzeniom, przeważnie są to uszkodzenia mechaniczne wtyków bądź...

Czytaj więcej ...

Awaria układu graficznego w laptopie
Przyczyny i rodzaje uszkodzeń układów graficznych oraz sposoby naprawyWiedza12-12-2016

Przyczyny i rodzaje uszkodzeń układów graficznych oraz sposoby naprawy Spośród wszystkich uszkodzeń układów BGA, najczęstsze są te związane z...

Czytaj więcej ...

Silikonowa nakładka na klawiaturę laptopa Sony Vaio
Silikonowa nakładka na klawiaturę - czy warto?Wiedza06-12-2016

Silikonowa nakładka na klawiaturę - czy warto? Klawiatura laptopa jest ważną częścią urządzenia przy pomocy, której możemy komunikować się z...

Czytaj więcej ...

Producenci płyt głównych do laptopów
Kto produkuje płyty główne do laptopów?Wiedza14-09-2016

Producenci płyt głównych Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że producenci laptopów tacy jak np. Hewlett Packard, Dell, Acer, Toshiba, nie mówiąc o...

Czytaj więcej ...

Naprawa tabletów serwis Warszawa
Czy warto kupować tanie tablety?Wiedza28-03-2014

Czy warto kupić budżetowy tablet? W obliczu wciąż spadających cen tabletów uznanych producentów sprzętu komputerowego, interesującym zjawiskiem jest...

Czytaj więcej ...

Wymiana zbitej szybki w Apple iPad Air
iPad Air - wymiana zbitego panelu dotykowegoSerwis tabletów08-02-2014

Serwis Apple iPad Air Ekran dotykowy (digitizer) to najdelikatniejsza część każdego tabletu i to ona najczęściej ulega uszkodzeniom mechanicznym. Do...

Czytaj więcej ...

Serwis tabletu Asus TF700
Naprawa Asus Transformer Pad Infinity TF700Serwis tabletów29-11-2013

Serwis Asus Transformer Pad Infinity TF700T/TF700TG/TF700KL Warszawa Tablet Asus TF700T to flagowy model serii Transformer Pad. Wystarczy raz rzucić okiem...

Czytaj więcej ...

Kalibracja digitizera Asus Transformer TF300
Kalibracja panelu dotykowego w tablecie Asus Transformer Pad TF300 po aktualizacji do Androida 4.2Serwis tabletów21-11-2013

 Kalibracja digitizera Asus TF300T/ TF300TG/ TF300TL Wymiana panelu dotykowego (digitizera) w tablecie Asus Transformer Pad serii TF300 w większości...

Czytaj więcej ...

Reballing układu grafiki BGA
Reballing układu BGAWiedza04-11-2013

 Co to jest reballing układu BGA? W dużym skrócie jest to operacja wylutowania układu BGA i wlutowania go ponownie. Reballing układu BGA stosuje się w...

Czytaj więcej ...

Wgranie nowego softu tablet Lenovo
Naprawa Tabletu Lenovo IdeaPad K1. Tablet zawiesza się przy starcie systemuSerwis tabletów26-10-2013

Aktualizacja oprogramowania w tablecie Lenovo IdeaPad K1 Zdarza się, że podczas ładowania systemu tablet zawiesza się i wpada w pętle czyli tzw....

Czytaj więcej ...

Wymiana i kalibracja ekranu dotykowego tablet Asus Transformers TF300
Wymiana i kalibracja panelu dotykowego w tablecie Asus Transformer Pad TF300Serwis tabletów17-10-2013

Naprawa tabletu Asus Transformer Pad TF300 W naszym serwisie dostępna jest usługa wymiany oraz kalibracji panelu dotykowego w tabletach Asus serii...

Czytaj więcej ...

ul. Grójecka 132/1A
02-390 Warszawa

Pn- Pt: 10:00 - 18:00
Sb: nieczynne